Video

Những Thay Đổi Trong Việc Thi Lái Xe Ô Tô Năm 2020

Việc thi và học bằng lái xe ô tô từ năm 2020 sẽ khó khăn hơn như thế nào? Trước tình trạng nhiều người sau khi thi sát hạch lấy bằng lái xe ô tô, nhưng không hiểu luật giao thông và kỹ năng lái xe và đạo đức lái xe quá kém, dẫn đến nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông và gây ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Bắt đầu từ ngày 01-01-2020, toàn bộ việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có nhiều thay đổi. Đặc biệt là, học và sát hạch bằng lái xe với thiết bị mô phỏng hoặc có thiết bị giám sát học thi bằng lái xe ô tô. Nhìn chung quy định mới về thi bằng lái xe năm 2020 sẽ khó hơn rất nhiều.