Đặt xe trực tuyến

Giá mở cửa: 25.000đ
- Xe 4 chỗ - Giá cước KM tiếp theo: 14.000đ
- Xe 7 chỗ - Giá cước KM tiếp theo: 17.000đ